เราใช้คุกกี้เพื่อให้บริการของเราดียิ่งขึ้น การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับ การใช้คุกกี้ของเรา .

การแลกเปลี่ยน

Is there a wallet available to store tokens?

It is possible to store tokens within the JSE platform at https://jsecoin.com/platform

Alternatively you can withdraw your tokens to any 3rd party ERC20 compatible wallet. (Before making a withdrawl you should check with your wallet provider to ensure that it will be compatible with the JSE ERC20 token.

To add a custom token please use the following details

Token Contract Address: 0x2d184014b5658C453443AA87c8e9C4D57285620b
Token Symbol: JSE
Decimals: 18

Which exchanges is the JSE token listed on

JSEcoin will is listed and availabl on the following exchanges:

LATOKENIDEX