Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies .

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)-ERKLÆRING

Mellom 800 milliarder og 2 billiarder dollar blir hvitvasket hvert år hvilket tilsvarer 2-5% av verdens BNP (FNs kontor for narkotika og kriminalitet 2017)

Hvert år betaler selskaper og privatpersoner rundt 1,5 billiarder dollar i bestikkelser. (Verdensbanken 2017)

Hos JSEcoin vil vi ikke assosieres med hvitvasking og vi tar derfor aktive grep for å følge myndighetenes KYC-forskrifter. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Denne KYC-erklæringen gjelder for alle kundeforhold med transaksjoner opp til 10,000 dollar.

Investorer som ønsker å overføre mer enn 10,000 dollar blir nødt til å bekrefte sin konto ved å sende oss en kopi/scan av et offisielt dokument som inneholder bilde, identitet, bostedsadresse og fødselsdato. Informasjon vil bli lagret i minimum 5 år fra transaksjonsdatoen.

KYC er en pågående, risikobasert prosess for å samle relevant informasjon om våre kunder og deres forretnings- og økonomiske aktiviteter for å:

  • Tilrettelegge for raskt å kunne identifisere kundeaktivitet som er uforenlig med etablerte fakta og informasjon. JSEcoin er forpliktet til å hindre bruken av sine produkter og tjenester til ulovlige formål. KYC-erklæringen og tilleggsprosedyrene er sentrale komponenter i programmet for å motvirke og oppdage hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, svindel og identitetstyveri
  • Møte våre juridiske og lovbestemte forpliktelser

Bekrefte Kundens Identitet

Når vi etablerer et forhold til en kunde, bekrefter vi identiteten til en person eller eksistensen til et selskap innenfor akseptable tidsrammer ved å ta i bruk akseptable identifikasjonsmetoder. Når et produkt eller en tjeneste etableres, henvender vi oss for å avgjøre om det vil bli brukt av eller til fordel for en tredjepart. Når det er nødvendig, vil opplysninger om tredjeparten og deres forhold til kunden bli innhentet før etableringen av forholdet.

Dele Kundens Informasjon

Vi er forpliktet til å rapportere til myndighetene mistenkelige transaksjoner som muligens kan være tilknyttet hvitvasking av penger.

Bekrefte Kundens Informasjon

Vi vil ta rimelige og hensiktsmessige steg for å bekrefte nøkkelinformasjonen fra potensielle kunder til pålitelige, uavhengige kilder. Vi vil utføre ytterligere verifikasjonssteg for forhold som representerer et høyere risikonivå. Vi vil nekte å inngå eller fortsette forhold samt gjennomføre transaksjoner med enhver person eller enhet som insisterer på anonymitet eller gir falsk, inkonsekvent eller motstridende informasjon der konflikten ikke kan løses etter rimelige forsøk.

Overvåking og Oppdatering av Kundens Informasjon

Vi overvåker kundeaktivitet for å identifisere og rapportere transaksjoner som kan være indikatorer på ulovlig eller uriktig aktivitet. Vi vil holde informasjon om kunden og deres forretningsvirksomhet og finansielle aktiviteter så nøyaktige, komplette og oppdaterte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet som det ble samlet inn. Når endringer i kundens økonomiske oppførsel blir tydelige, vil vi ta skritt for å avdekke de underliggende årsakene.