Kami menggunakan kuki untuk menyediakan perkhidmatan kami dengan lebih baik. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju penggunaan cookies kami .

KUNCI POLISI PELANGGAN ANDA (KYC)

Antara £ 800 bilion dan $ 2 trilion USD dibasuh setiap tahun yang menyamai 2-5% daripada KDNK dunia (Pejabat PBB mengenai Dadah dan Jenayah 2017)

Sekitar $ 1.5 trilion dibayar dengan rasuah oleh perniagaan dan individu setiap tahun. (Bank Dunia 2017)

Di JSEcoin kami tidak mahu dikaitkan dengan pengubahan wang haram dan mengambil langkah aktif untuk mematuhi peraturan-peraturan kerajaan mengetahui peraturan pelanggan anda. https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities

Dasar KYC ini terpakai kepada semua hubungan pelanggan dengan urus niaga yang bernilai lebih dari $ 10,000 USD.

Bagi pelabur yang ingin memindahkan lebih daripada $ 10,000 USD, adalah perlu untuk mengesahkan akaun anda dengan menghantar kami imbasan dokumen rasmi yang termasuk gambar, identiti, alamat kediaman dan tarikh lahir. Data akan disimpan untuk sekurang-kurangnya lima tahun dari tarikh urusniaga.

KYC adalah proses berasaskan risiko yang berterusan untuk mengumpulkan maklumat yang relevan mengenai pelanggan kami dan aktiviti perniagaan dan kewangan mereka untuk:

  • Memudahkan mengenal pasti aktiviti pelanggan yang tepat pada masanya yang tidak konsisten dengan fakta dan maklumat yang mantap. JSEcoin komited untuk menghalang penggunaan produk dan perkhidmatannya untuk tujuan haram. Dasar KYC dan prosedur sokongan merupakan komponen utama dalam program ini untuk mencegah dan mengesan pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, kecurian dan kecurian identiti
  • Temui kewajipan undang-undang dan kawal selia kami

Mengesahkan Identiti Pelanggan

Apabila mewujudkan hubungan dengan pelanggan kami akan mengesahkan identiti seseorang atau kewujudan entiti dalam tempoh masa yang boleh diterima menggunakan kaedah pengenalan yang boleh diterima. Apabila produk atau perkhidmatan sedang ditubuhkan, pertanyaan akan dibuat untuk menentukan sama ada ia akan digunakan oleh atau untuk faedah pihak ketiga. Di mana perlu, butir-butir pihak ketiga dan hubungan mereka dengan pelanggan akan diperoleh sebelum membuat hubungan.

Berkongsi Maklumat Pelanggan

Kami bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa pengawalseliaan yang mencurigakan yang mungkin berkaitan dengan kegiatan pengubahan wang haram.

Mengesahkan Maklumat Pelanggan

Kami akan mengambil langkah yang munasabah dan sesuai untuk mengesahkan maklumat penting yang diberikan oleh bakal pelanggan kepada sumber bebas yang boleh dipercayai. Kami akan melakukan aktiviti pengesahan tambahan untuk hubungan yang mewakili tahap risiko yang lebih tinggi. Kami akan enggan memasuki atau meneruskan perhubungan atau melakukan transaksi dengan mana-mana orang atau entiti yang menegaskan tidak mahu dikenali atau memberikan maklumat palsu, tidak konsisten atau bercanggah di mana ketidakselarasan atau konflik tidak dapat diselesaikan selepas siasatan yang munasabah.

Pemantauan dan Pengemaskinian Maklumat Pelanggan

Kami akan memantau aktiviti pelanggan untuk mengenal pasti dan melaporkan transaksi yang mungkin menunjukkan aktiviti haram atau tidak wajar. Kami akan menyimpan maklumat mengenai pelanggan dan perniagaan dan aktiviti kewangan mereka sebagai tepat, lengkap dan terkini sebagaimana perlu untuk memenuhi tujuan yang dikumpulkan. Apabila perubahan dalam tingkah laku kewangan pelanggan menjadi nyata, kami akan mengambil langkah-langkah untuk menentukan sebab-sebab yang mendasari.